امکانات دبیرستان
 
Adobe Connect
دانلود نرم افزار Adobe Connect
 
 
 نسخه ویندوز :
http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/ConnectAppSetup2020_1_5.exe
 
Adobe Reader
دانلود نرم افزار Adobe Reader
 
 
 
 نسخه ویندوز :
 
 
Python
دانلود نرم افزار Python
زبان برنامه نویسی متن باز 
 
 
 نسخه ویندوز :
 
Mozilli Firefox
دانلود مرورگر Mozilla Firefox
 
 
 نسخه ویندوز :
 
Winrar
دانلود نرم افزار Winrar 
برنامه ای برای باز کردن فایل های فشرده
 
 
 نسخه ویندوز :