جمعی از پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1398  
  برترین های کنکور :  
  افتخارآفرینان علمی، فرهنگی و پژوهشی