جمعی از پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1398
برترین های کنکور :
افتخارآفرینان علمی، فرهنگی و پژوهشی