امکانات دبیرستان
  سوالات متداول از اولیاء دبیرستان  
1-زمان پيش ثبت نام سال تحصيلي 98-99 از چه تاريخي آغاز مي شود؟
2-شرايط پيش ثبت نام پايه اول چيست؟
3-چه مدارکي براي پيش ثبت نام ضروري است؟
4-آيا حضور دانش آموز جهت پيش ثبت نام الزامي است؟
5-آيا ساير توانمندي هاي دانش آموزان تأثيري در پذيرش و ثبت نام سال تحصيلي آينده دارد؟
6-براي پايه دهم چه رشته هايي در اين دبيرستان ارائه مي شود؟
7-جهت ثبت نام در پایه دهم چه مدارکی مورد نیاز است؟
8-جهت ثبت نام در پایه یازدهم چه مدارکی مورد نیاز است؟
9-جهت ثبت نام در پایه دوازدهم چه مدارکی مورد نیاز است؟
بیشتر ...