امکانات دبیرستان
   
 
 

مدیریت دوره دوم متوسطه:

سرکارخانم نجمه نبی زاده:
 
 
سوابق تحصیلی : لیسانس الهیات و معارف اسلامی
 
سوابق کاری :43 سال سابقه مدیریتی و آموزشی در مدارس شهر تهران
                  و حوزه های ستادی ادارات آموزش و پرورش مناطق 1-3-4
 
 
 
 
 
 

سخن مدير

 
 

ارتباط با مدیریت دبیرستان : 

گیرنده