مدیریت دوره دوم متوسطه:
 
سرکارخانم نجمه نبی زاده:
 
 
سوابق تحصیلی : لیسانس الهیات و معارف اسلامی
 
سوابق کاری :42 سال سابقه مدیریتی و آموزشی در مدارس شهر تهران
                  و حوزه های ستادی ادارات آموزش و پرورش مناطق 1-3-4
 
 
 
 
     
   
ارتباط با مدیریت دبیرستان : 
 
گیرنده
     
   
سخن مدير