امکانات دبیرستان
   
     
 
     
تقويم اجرايي
 

به نام خدا 

تقویم آموزشی دبیرستان غیر دولتی ندای سیدالشهداء (ع) سال تحصیلی 92 – 93 

  

 

شهریور ماه 

 1. ادامه کلاس­های تابستانی 
 2. آشنایی و ارتباط با دانش آموزان 
 3. آماده سازی دفتر برنامه ریزی و پیگیری تکثیر 

هفته اول 

 1. تهیه بردهای مشاوره در کلاس­ها یا راهرو 
 2. تهیه صندوق مشاوره 

هفته دوم 

 1. دریافت بودجه بندی و طرح درس دبیران از معاون آموزشی 
 2. دریافت یک نسخه از برنامه هفتگی دبیران 
 3. دریافت یک نسخه از برنامه ساعت آموزشی مدرسه 
 4. دریافت یک نسخه از برنامه شورای دبیران 
 5. درخواست از دبیران در شورا جهت تعیین اعلام سطح دانش آموزان (تا هفته سوم مهر ماه) 
 6. درخواست از دبیران در زمینه گروه بندی­های درسی در کلاس و اعلام به مشاور (تا هفته سوم) 
 7. درخواست دریافت پرونده دانش آموزان جهت شناسایی آنان 
 8. دریافت اسامی دانش آموزان لازم التوجه (از پرونده یا دبیران مربوطه یا معاون اجرایی 
 9. تهیه و تنظیم پوشه­های آموزشی دانش آموزان 
 10. دریافت لیست کتاب کمک درسی از دبیران 

هفته سوم 

 1. پیگیری و اتمام کار دفاتر برنامه­ریزی 
 2. آماده شدن بردهای مشاوره 
 3. آماده شدن صندوق مشاوره 
 4. برنامه ریزی و تنظیم دفاتر مشاوره فردی و گروهی 
 5. طراحی جدول ثبت معدل­های ورودی 
 6. تهیه کتاب­های کمک درسی 
 7. ارائه برنامه هفتگی و ساعات درسی در برنامه افتتاحیه به دانش آموزان و اولیا 

هفته چهارم 

  

مهر ماه 

 1. حضور در کلاس صحبت با دانش آموزان در خصوص برنامه­های مشاوره 
 2. توزیع دفتر برنامه­ریزی 
 3. آموزش روش­های مطالعه به دانش ­آموزان 
 4. تحویل کتاب­های کمک درسی به دانش­آموزان 

هفته اول 

 1. آموزش روش صحیح برنامه­ریزی و نحوه صحیح مطالعه (مشاوره گروهی) 
 2. تهیه و تنظیم پوشه آموزشی دانش آموزان 
 3. تنظیم جدول پرسش­های کتبی کلاسی (جهت عدم تداخل امتحانات) 
 4. برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی (پایه اول) 
 5. انتخاب رابط (همیار مشاور) 
 6. بررسی دفاتر برنامه ریزی (پایان هفته) 

هفته دوم 

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران 
 2. ثبت نمرات هفتگی 
 3. بررسی پوشه­های آموزشی (برگه­های امتحانی پاسخنامه صحیح برگه تحلیل آزمون) 
 4. بررسی دفتر برنامه­ریزی (پایان هفته) 
 5. دریافت اسامی گروه­های درسی دانش آموزان در کلاس دبیران 
 6. دریافت لیست اسامی دانش­آموزان در سطوح انجمن علمی قوی متوسط ضعیف 

هفته سوم 

 1. انجام هماهنگی­های لازم جهت برگزاری جلسات آموزش خانواده 
 2. نظارت بر بودجه بندی 
 3. ثبت نمرات کلاسی 
 4. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران 
 5. صدور کارنامه ماهیانه 
 6. بررسی پوشه آموزشی 
 7. بررسی دفاتر برنامه­ریزی 
 8. بازکردن صندوق مشاوره 
 9. برگزاری آزمون قلم چی (جمعه 26/7) 
 10. ارائه گزارش ماهانه فعالیت آموزشی به معاون آموزشی 

  

هفته چهارم 

  

آبان ماه 

 1. برنامه ریزی برای تشکیل کلاس­های مطالعه ( با توجه به گزارش دبیران جهت رفع مشکلات درسی) 
 2. تحلیل و بررسی نتایج آزمون قلم چی(توسط همکاران و دانش آموزان) 
 3. بررسی دفاتر برنامه­ریزی 
 4. بررسی پوشه آموزشی 
 5. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران 
 6. ثبت نمرات هفتگی 
 7. پیش بینی و برنامه ریزی جهت آزمون میان ترم 1 

هفته اول 

 1. شروع آزمون­های هماهنگ میان ترم اول(از 8 آبان تا 21 آبان) 
 2. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران 
 3. بررسی دفاتر برنامه­ریزی 
 4. برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده 
 5. بازکردن صندوق مشاوره 

هفته دوم 

 1. ادامه آزمون میان ترم اول 
 2. دریافت نمره از دبیران 
 3. بررسی دفاتر برنامه ریزی 
 4. بازکردن صندوق مشاوره 

هفته سوم 

 1. ارائه کارنامه همراه با تجزیه و تحلیل نمرات 
 2. تشویق دانش آموزان برتر 
 3. بررسیبر بودجه بندی دبیران و عملکرد ماهیانه 
 4. بررسی دفاتر برنامه ریزی 
 5. بررسی پوشه آموزشی 
 6. بازکردن صندوق مشاوره 
 7. ارائه گزارش ماهانه فعالیت آموزشی به معاون آموزشی 

هفته چهارم 

  

آذر ماه 

 1. تنظیم برنامه جبران عقب ماندگی دبیران از بودجه بندی(جهت هماهنگی برای امتحانات دی ماه) 
 2. برنامه ریزی برای تشکیل کلاس­های مطالعه(با توجه به گزارش دبیر) 
 3. دعوت از اولیا و پیگیری وضعیت آنان(در صورت لزوم) 
 4. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران 
 5. ثبت نمرات هفتگی 
 6. بررسی پوشه آموزشی 
 7. بررسی دفاتر برنامه ریزی 
 8. بازکردن صندوق مشاوره 

هفته اول 

 1. بررسی دفاتر برنامه ریزی 
 2. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران 
 3. ثبت نمرات هفتگی 
 4. برگزاری جلسه آموزش خانواده (دوم) 
 5. هماهنگی با معاون آموزشی جهت تنظیم برنامه امتحانی نیم سال اول 
 6. صندوق مشاوره 

هفته دوم 

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران 
 2. ثبت نمرات هفتگی 
 3. بررسی دفاتر برنامه ریزی 
 4. بررسی پوشه آموزشی 
 5. برگزاری آزمون قلم چی (22/9)جمعه 
 6. صندوق مشاوره 

هفته سوم 

 1. تحلیل نتایج آزمون قلم چی 
 2. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران 
 3. ثبت نمرات هفتگی 
 4. صدور کارنامه ماهیانه 
 5. بررسی دفاتر برنامه ریزی 
 6. بررسی پوشه آموزشی 
 7. برنامه ریزی برای دانش آموزان جهت امتحانات نیم سال اول (مشاوره گروهی) 
 8. صندوق مشاوره 

هفته چهارم 


دی ماه

 1. برنامه ریزی برای تشکیل کلاس­های مطالعه( با توجه به گزارش دبیران(
 2. توزیع برنامه امتحانی بین دانش آموزان
 3. همکاری با ستاد امتحانات در خصوص آمادگی برگزاری امتحانات نیم سال اول
 4. جمع آوری دفاتر برنامه ریزی نیم سال اول
 5. باز کردن صندوق مشاوره

هفته اول

 1. برگزاری امتحانات نیم سال اول
 2. برنامه ریزی اعلام نتایج کارنامه ها و چگونگی تشویق دانش آموزان
 3. جلسه آموزش خانواده ( سومین(

هفته دوم

 1. برگزاری امتحانات نیم سال اول
 2. پیگیری جهت تصحیح به موقع دبیران

هفته سوم

 1. برگزاری امتحانات نیم سال اول
 2. آماده سازی و تنظیم کارنامه­ها جهت ارائه به اولیاء
 3. برگزاری آزمون قلم چی
 4. باز شدن صندوق مشاوره
 5. ارائه گزارش ماهانه فعالیت­ها به معاونت آموزشی

هفته چهارمبهمن ماه 

 1. تحلیل و بررسی نتایج آزمون قلم چی
 2. برنامه ریزی برای تشکیل کلاسیهای مطالعه ( با توجه به گزارش دبیران)
 3. ارائه کارنامه ترم اول ( همراه با ارائه بروشور: نحوه صحیح برخورد با کارنامه فرزندمان) جهت اولیاء
 4. توزیع دفاتر برنامه ریزی درسی نیم سال دوم
 5. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران
 6. ثبت نمرات هفتگی
 7. بررسی پوشه­های آموزشی
 8. باز کردن صندوق مشاوره

هفته اول

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 2. ثبت نمرات هفتگی
 3. بررسی و تحلیل نتایج امتحانات نیم سال اول
 4. برگزاری اردوی یک روزه ( جهت رفع خستگی بعد از امتحانات(
 5. بررسی دفاتر برنامه ریزی
 6. بررسی پوشه های آموزشی
 7. باز کردن صندوق مشاوره

هفته دوم

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 2. ثبت نمرات هفتگی
 3. آموزش خانواده (چهارمین)
 4. بررسی چگونگی تکالیف نوروزی به دانش آموزان ( با مشاوره از دبیران و معاونت آموزشی)
 5. بررسی دفاتر برنامه ریزی
 6. بررسی پوشه های آموزشی
 7. باز کردن صندوق مشاوره

هفته سوم

 1. بررسی هدایت تحصیلی پایه اول
 2. ارئه کارنامه ماهیانه
 3. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 4. ثبت نمرات هفتگی
 5. بررسی دفاتر برنامه ریزی و پوشه­های آموزشی
 6. برگزاری آزمون قلم چی (92/11/11)
 7. ارائه گزارش ماهانه فعالیت­ها به معاون آموزشی

هفته چهارم


اسفند ماه

 1. تحلیل و بررسی نتایج آزمون قلم چی
 2. برنامه ریزی برای تشکیل کلاس­های مطالعه ( با توجه به گزارش دبیران)
 3. پیگیری و برنامه ریزی مربوط به تکالیف نوروزی ( تنظیم دفاتر تکلیف نوروزی)
 4. برنامه ریزی جهت امتحانات میان ترم 2
 5. صحبت با دانش آموزان در خصوص ارائه کارنامه جهت هفته مشاغل و ارائه در نمایشگاه)
 6. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر دبیران
 7. ثبت نمرات هفتگی
 8. بررسی دفاتر برنامه ریزی
 9. بررسی پوشه­های آموزشی
 10. باز کردن صندوق مشاوره

هفته اول

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 2. ثبت نمرات هفتگی
 3. آغاز برگزاری تعدادی از امتحانات ترم (2)
 4. آماده سازی پیک های نوروزی و چگونگی بررسی پس از تعطیلات
 5. جلسه آموزش خانواده ( پنجم)
 6. بررسی دفاتر برنامه ریزی
 7. بررسی پوشه های آموزشی
 8. باز کردن صندوق مشاوره

هفته دوم

 1. ادامه آزمون میان ترم (2)
 2. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 3. ثبت نمرات هفتگی
 4. بررسی دفاتر برنامه ریزی
 5. بررسی پوشه های آموزشی
 6. باز کردن صندوق مشاوره
 7. برگزاری آزمون قلم چی ( جمعه 23/12)

هفته سوم

 1. توزیع دفاتر تکلیف نوروزی
 2. برنامه ریزی و توجیه دانش آموزان جهت استفاده بهینه از تعطیلات نوروزی
 3. ارائه کارنامه ماهیانه
 4. تحلیل و بررسی نتایج آزمون قلم چی
 5. بررسی دفاتر درسی و پوشه آموزشی
 6. ارائه گزارش ماهانه فعالیت­ها به معاونت آموزش
 7. باز شدن صندوق مشاوره

هفته چهارم

 

فروردين ماه

تعطیلات نوروزی

هفته اول

تعطیلات نوروزی

هفته دوم

 1. جمع آوری و تکالیف نوروزی و بررسی و آزمون تستی یا تشریحی از تکالیف
 2. دعوت از اولیاء دانش آموزان سال اول و ارائه فرم شماره 4
 3. تشکیل جلسه توجیهی با دانش آموزان سال اول و ارائه فرم شماره 3 هدایت تحصیلی
 4. برنامه ریزی جهت هفته مشاغل
 5. جمع آوری نمرات هفتگی از دفتر بیران
 6. ثبت نمرات هفتگی
 7. بررسی دفاتر برنامه­ریزی
 8. بررسی پوشه­های آموزشی
 9. ادامه آزمون میان ترم (2) 
 10. بررگزاری آزمون قلم چی  ( 22/1/93)
 11. باز شدن صندوق مشاوره

هفته سوم

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 2. ثبت نمرات هفتگی
 3. ارائه کارنامه ماهیانه
 4. تحلیل آزمون قلم چی و بررسی آن
 5. اعلام نتایج و بررسی آزمون میان ترم (2)
 6. برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح دانش آموزان جهت رفع مشکلات درسی
 7. بررسی دفاتر برنامه­ریزی
 8. بررسی پوشه­های آموزشی
 9. تحلیل وضعیت پیشرفت تحصیلی پایه اول جهت هدایت تحصیلی
 10. تحلیل وضعیت پیشرفت تحصیلی پایه دومجهت ورود به امتحانات نهایی
 11. گزارش فعالیت ماهیانه به معاون آموزشی

هفته چهارم


ارديبهشت ماه

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 2. ثبت نمرات هفتگی
 3. بررسی نحوه عملکرد کلاس­های تقویتی
 4. بررسی دفاتر برنامه­ریزی
 5. بررسی پوشه­های آموزشی
 6. برگزاری آزمون قلم چی ( 5/2/93) جمعه
 7. باز کردن صندوق مشاوره

هفته اول

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 2. ثبت نمرات هفتگی
 3. تحلیل و بررسی نتایج آزمون قلم چی
 4. دعوت از اولیای دانش آموزان سال اول جهت اخذ نظارت در خصوص هدایت تحصیلی
 5. آموزش خانواده ( جلسه ششم(
 6. هماهنگی با معاونت آموزشی در خصوص جمع بندی دروس توسط دبیر
 7. بررسی دفاتر برنامه­ریزی
 8. بررسی پوشه­ های آموزشی
 9. باز شدن صندوق مشاوره

هفته دوم

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 2. ثبت نمرات هفتگی
 3. بررسی دفاتر برنامه­ریزی
 4. بررسی پوشه­های آموزشی
 5. برگزاری آزمون قلم چی (19/2/93) جمعه
 6. باز کردن صندوق مشاوره

هفته سوم

 1. جمع آوری نمرات هفتگی از دبیران
 2. ثبت نمرات هفتگی
 3. ارائه کارنامه ماهیانه
 4. برنامه ریزی کلاسهای رفع اشکال
 5. برنامه ریزی برای دانش آموزان جهت موفقیت بیشتر در امتحانات ترم دوم (مشاوره گروهی(
 6. بررسی دفاتر برنامه ریزی
 7. بررسی پوشه­های آموزشی
 8. تحلیل آزمون قلم چی
 9. هماهنگی و همکاری با ستاد امتحانات
 10. ارائه گزارش فعالیت ماهانه به معاون آموزشی

هفته چهارم


خرداد ماه

 1. برگزاری امتحانات خرداد نیم سال دوم

 2. همکاری در برگزاری آزمون ورودی سال 93

 3. همکاری در ثبت نام پذیرفته شدگان

 4. برنامه­ریزی جهت تشکیل کلاس­های تابستانی

 5. برنامه­ریزی مربوط به ارائه کارنامه ترم (2)

هفته اول
تا
سوم

 1. ارائه کارنامه و بررسی و تحلیل نتایج امتحانات نیم سال دوم

هفته چهارم