عنوان
جلسه اول  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۷/۰۷/۱۹
گزارش
بسه تعالی

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان این واحد آموزشی روز پنجشنبه مورخ 97/07/19 با حضور نمایندگان منتخب و مسئولین مدرسه برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا اعضای هیات رئیسه ی انجمن اولیاء و مربیان به ترتیب زیر انتخاب شدند.

 1. آقای مجتبی محمودی    رئیس انجمن
 2. خانم فرح فیروز فر     نایب رئیس
 3. آقای حجت مجیدی     منشی و رابط

سایر موارد مطرح شده :

 • گزارش از فعالیت های آموزشی – پرورشی از  تابستان تا 97/07/19 توسط مدیر مدرسه
 • گزارش از پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که بر روی وب سایت دبیرستان قابل مشاهده می باشد.
 • بحث آزمون های ادواری – کوئیز کلاسی و ....
 • آزمون های پایه دوازدهم به صورت روزانه (7:30-7) و آزمون های شبه نهایی و کنکور در زنگ آزمون
 • اعلام برنامه های مربوط به هفته تربیت بدنی و هفته بهداشت روان، نماز جماعت و ویژه برنامه های آخر ماه صفر توسط معاونت پرورشی
 • اعلام موارد مربوط به خدمات ویژه (آموزشی – پرورشی ، مشاوره ای و صبحانه دانش آموزان )
 • حضور فعال اعضای محترم  انجمن اولیاء و مربیان در جلسه با اولیاء و ارائه نقطه نظرات –پیشنهادات و و انتقادات سازنده سایر اولیاء در جلسات انجمن و پیگیری امور مربوطه
 • نکاتی پیرامون کلاس های تست و نکته روز های پنجشنبه و بحث ایاب و ذهاب دانش آموزان
 • جلسه اولیاء وبا دبیران که به صورت کلاسی و پایه ای انجام خواهد شد.
 • گزارش از جلسه پایگاه تغذیه سالم توسط خانم فیروز فر ارائه گردید.

جلسه با صلوات خاتمه گردید.