ارتباط با معاونت مجتمع : 
 
گیرنده
 
     
 
     
معاونت مجتمع:
 
سرکارخانم فریبا حسن آبادی:
 
سوابق تحصیلی: لیسانس دبیری زبان انگلیسی
 
سوابق کاری:34سال سابقه آموزشی و مدیریتی در مدارس شهر تهران